Седмично меню

Обедното меню се поръчва до 11 часа на тел: 0882 340 885. Безплатна доставка при поръчка над 10 лв

Понеделник

3,00 лв
400 гр
3,80 лв
400 гр
4,00 лв
1 бр
4,50 лв
400 гр
1,80 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
0,80 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
2,00 лв
100 гр
6,00 лв
400 гр
1,80 лв
100 гр
6,00 лв
400 гр
3,50 лв
100 гр
7,80 лв
400 гр
3,90 лв
100 гр
1,90 лв
1 бр
7,60 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
3,30 лв
100 гр
0,40 лв
1 бр
7,70 лв
400 гр
8,20 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
7,50 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
7,00 лв
400 гр
7,20 лв
400 гр
6,50 лв
400 гр
0,80 лв
1 бр
1,00 лв
100 гр
6,00 лв
1 бр
0,00 лв
small
7,00 лв
medium
8,00 лв
large
2,80 лв
200 гр
3,80 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,50 лв
1 бр
0,80 лв
1 бр
7,00 лв
1 бр
5,50 лв
среден
7,00 лв
голям
0,00 лв
XL
0,00 лв
порция
7,00 лв
среден
8,00 лв
голям
0,00 лв
XL
10,00 лв
порция
1,00 лв
1 бр
6,00 лв
среден
7,00 лв
голям
9,50 лв
XL
10,00 лв
порция
6,50 лв
1 бр
6,00 лв
24 см
7,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
BEKON
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
shunkGYBI
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
32,00 лв
60 см
1,00 лв
24 см
1,00 лв
30 см
2,00 лв
60 см
1,00 лв
100 гр
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см

Вторник

3,00 лв
400 гр
4,00 лв
1 бр
3,80 лв
400 гр
4,50 лв
1 бр
2,20 лв
100 гр
1,80 лв
100 гр
2,10 лв
100 гр
6,50 лв
400 гр
13,20 лв
400 гр
0,80 лв
1 бр
2,00 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
2,00 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
6,00 лв
400 гр
2,30 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
1,90 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
9,60 лв
400 гр
2,00 лв
100 гр
0,40 лв
1 бр
6,80 лв
400 гр
8,20 лв
400 гр
3,30 лв
100 гр
7,70 лв
400 гр
7,80 лв
400 гр
7,50 лв
1 бр
8,60 лв
400 гр
7,00 лв
400 гр
7,00 лв
400 гр
6,80 лв
1 бр
1,00 лв
100 гр
2,80 лв
200 гр
6,00 лв
1 бр
0,00 лв
small
7,00 лв
medium
8,00 лв
large
0,80 лв
1 бр
3,80 лв
400 гр
7,50 лв
1 бр
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
5,50 лв
среден
7,00 лв
голям
0,00 лв
XL
0,00 лв
порция
7,50 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
0,80 лв
1 бр
7,00 лв
1 бр
7,00 лв
среден
8,00 лв
голям
0,00 лв
XL
10,00 лв
порция
1,00 лв
1 бр
6,00 лв
среден
7,00 лв
голям
9,50 лв
XL
10,00 лв
порция
6,50 лв
1 бр
6,00 лв
24 см
7,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
BEKON
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
shunkGYBI
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
32,00 лв
60 см
1,00 лв
24 см
1,00 лв
30 см
2,00 лв
60 см
1,00 лв
100 гр
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см

Сряда

3,00 лв
400 гр
3,80 лв
400 гр
4,00 лв
1 бр
2,00 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
1,80 лв
100 гр
4,30 лв
400 гр
6,70 лв
400 гр
1,90 лв
1 бр
2,00 лв
1 бр
0,80 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
3,30 лв
100 гр
6,00 лв
400 гр
1,90 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
2,00 лв
100 гр
1,80 лв
100 гр
7,20 лв
400 гр
3,50 лв
100 гр
0,40 лв
1 бр
7,70 лв
400 гр
7,30 лв
400 гр
8,20 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
7,60 лв
400 гр
7,60 лв
400 гр
3,70 лв
1 бр
6,80 лв
350 гр
6,00 лв
400 гр
1,00 лв
100 гр
6,00 лв
1 бр
0,00 лв
small
7,00 лв
medium
8,00 лв
large
0,80 лв
1 бр
2,80 лв
200 гр
3,80 лв
1 бр
4,50 лв
1 бр
7,00 лв
среден
8,00 лв
голям
0,00 лв
XL
10,00 лв
порция
0,80 лв
1 бр
7,00 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
1,00 лв
1 бр
6,50 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
6,00 лв
среден
7,00 лв
голям
9,50 лв
XL
10,00 лв
порция
5,50 лв
среден
7,00 лв
голям
0,00 лв
XL
0,00 лв
порция
6,00 лв
24 см
7,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
BEKON
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
shunkGYBI
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
32,00 лв
60 см
1,00 лв
24 см
1,00 лв
30 см
2,00 лв
60 см
1,00 лв
100 гр
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см


Четвъртък

4,00 лв
1 бр
3,00 лв
400 гр
3,90 лв
400 гр
2,10 лв
100 гр
1,80 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
7,20 лв
1 бр
2,00 лв
1 бр
6,80 лв
400 гр
0,80 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
7,80 лв
1 бр
6,00 лв
400 гр
2,00 лв
100 гр
3,60 лв
100 гр
1,90 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
7,20 лв
400 гр
6,00 лв
400 гр
7,80 лв
400 гр
0,40 лв
1 бр
8,20 лв
400 гр
3,30 лв
100 гр
7,70 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
7,00 лв
400 гр
2,80 лв
200 гр
1,00 лв
100 гр
0,80 лв
1 бр
6,00 лв
1 бр
0,00 лв
small
7,00 лв
medium
8,00 лв
large
3,60 лв
400 гр
6,50 лв
1 бр
7,00 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
0,80 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
5,50 лв
среден
7,00 лв
голям
0,00 лв
XL
0,00 лв
порция
1,00 лв
1 бр
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,50 лв
1 бр
6,00 лв
среден
7,00 лв
голям
9,50 лв
XL
10,00 лв
порция
7,00 лв
среден
8,00 лв
голям
0,00 лв
XL
10,00 лв
порция
6,00 лв
24 см
7,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
BEKON
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
shunkGYBI
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
32,00 лв
60 см
1,00 лв
24 см
1,00 лв
30 см
2,00 лв
60 см
1,00 лв
100 гр
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см


Петък

4,00 лв
1 бр
3,00 лв
400 гр
3,90 лв
1 бр
2,00 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
6,00 лв
400 гр
0,80 лв
1 бр
6,80 лв
400 гр
1,90 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
6,50 лв
400 гр
2,00 лв
1 бр
3,30 лв
100 гр
7,60 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
1,80 лв
100 гр
7,20 лв
400 гр
0,40 лв
1 бр
7,70 лв
400 гр
8,20 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
8,60 лв
400 гр
7,50 лв
1 бр
7,20 лв
1 бр
7,60 лв
400 гр
12,80 лв
1 бр
4,50 лв
1 бр
1,00 лв
100 гр
0,80 лв
1 бр
6,00 лв
1 бр
0,00 лв
small
7,00 лв
medium
8,00 лв
large
2,80 лв
200 гр
3,80 лв
1 бр
7,00 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
среден
8,00 лв
голям
0,00 лв
XL
10,00 лв
порция
7,50 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
0,80 лв
1 бр
1,00 лв
1 бр
6,00 лв
среден
7,00 лв
голям
9,50 лв
XL
10,00 лв
порция
5,50 лв
среден
7,00 лв
голям
0,00 лв
XL
0,00 лв
порция
6,50 лв
1 бр
6,00 лв
24 см
7,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
BEKON
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
shunkGYBI
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
32,00 лв
60 см
1,00 лв
24 см
1,00 лв
30 см
2,00 лв
60 см
1,00 лв
100 гр
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см


Вторник

3,00 лв
400 гр
4,00 лв
1 бр
3,80 лв
400 гр
4,50 лв
1 бр
2,20 лв
100 гр
1,80 лв
100 гр
2,10 лв
100 гр
6,50 лв
400 гр
13,20 лв
400 гр
0,80 лв
1 бр
2,00 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
2,00 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
2,00 лв
100 гр
6,00 лв
400 гр
2,30 лв
1 бр
1,80 лв
100 гр
1,90 лв
1 бр
1,90 лв
1 бр
9,60 лв
400 гр
2,00 лв
100 гр
0,40 лв
1 бр
6,80 лв
400 гр
8,20 лв
400 гр
3,30 лв
100 гр
7,70 лв
400 гр
7,80 лв
400 гр
7,50 лв
1 бр
8,60 лв
400 гр
7,00 лв
400 гр
7,00 лв
400 гр
6,80 лв
1 бр
1,00 лв
100 гр
2,80 лв
200 гр
6,00 лв
1 бр
0,00 лв
small
7,00 лв
medium
8,00 лв
large
0,80 лв
1 бр
3,80 лв
400 гр
7,50 лв
1 бр
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
5,50 лв
среден
7,00 лв
голям
0,00 лв
XL
0,00 лв
порция
7,50 лв
1 бр
7,50 лв
1 бр
0,80 лв
1 бр
7,00 лв
1 бр
7,00 лв
среден
8,00 лв
голям
0,00 лв
XL
10,00 лв
порция
1,00 лв
1 бр
6,00 лв
среден
7,00 лв
голям
9,50 лв
XL
10,00 лв
порция
6,50 лв
1 бр
6,00 лв
24 см
7,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
BEKON
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
shunkGYBI
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
7,00 лв
24 см
8,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
32,00 лв
60 см
1,00 лв
24 см
1,00 лв
30 см
2,00 лв
60 см
1,00 лв
100 гр
8,00 лв
24 см
10,00 лв
30 см
30,00 лв
60 см